5.lik d

paket.1.000.adet. 5'lik d takoz

RN NCELE
 • Paket : 1000.adet
 • Boy: 5.lik d
6-8-8,5-9-10'luk d

6-8-8,5-9-10'luk d takoz, paket,1.000.adet

RN NCELE
 • Paket : 1.000.adet
 • Boy: 6-8-8,5-9-10mm d
11-12-13-14'lk d takoz

11-12-13-14'lk d takozlar, paket.1.000.adet

RN NCELE
 • Paket : 1.000.adet
 • Boy: 11mm-12mm-13mm-14mm d
16'lk d takoz

16'lk d takoz, paket.1.000.adet

RN NCELE
 • Paket : 1.000.adet
 • Boy: 16mm d
19'luk d takoz

19 luk d takoz, paket.1.000.adet

RN NCELE
 • Paket : 1000 adet
 • Boy: 19mm d
21'LK DI TAKOZ Tonet

21'LK BORU tonet TAKOZU paket 1.000.adet

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 21.MM.
21'LK DI TAKOZ RENKL

21'LK DI BORU TAKOZU

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy:
22'LK DI TAKOZ

22'LK DI BORU TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 22.MM.
25'LK DI TAKOZ N

25'LK DI BORU TAKOZU

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 25.MM.
25'LK DI TAKOZ RENKL

25'LK DI BORU TAKOZU (BEYAZ)

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 25.MM.
27'LK DI TAKOZ

27'LK DI BORU TAKOZU

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 27.MM.
27'LK DI TAKOZ

27'LK DI BORU TAKOZU

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 27.MM.
28'LK DI TAKOZ

28'LK DI BORU TAKOZU

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 28.MM.
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 27.MM.
28'LK DI TAKOZ RENKL

28'LK DI BORU TAKOZU (BEYAZ)

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 28.MM.
32'LK DI TAKOZ

32'LK DI BORU TAKOZU

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 32.MM.
32'LK DI TAKOZ RENKL

32'LK DI BORU TAKOZU (BEYAZ)

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 32.MM.
51'LK plastik DI TAKOZ

51'LK DI BORU TAKOZU

RN NCELE
 • Paket : 500
 • Boy: 51.MM.
51'LK DI (PVC)

51'LK DI PVC BORU TAKOZU

RN NCELE
 • Paket : 500
 • Boy: 51.MM.
34'LK DI TAKOZ

34'LK DI BORU TAKOZU

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 34.MM.
42'LK DI TAKOZ

42'LK DI BORU TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 42.MM.
48'LK DI TAKOZ

48'LK DI TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 48.MM.
60'LIK DI TAKOZ

60'LIK DI BORU TAKOZU

RN NCELE
 • Paket : 500
 • Boy: 60.MM.
76'LIK DI TAKOZ

76'LIK DI BORU TAKOZU

RN NCELE
 • Paket : 500
 • Boy: 76.MM.
89'LUK DI TAKOZ

89'LUK DI BORU TAKOZU

RN NCELE
 • Paket : 500
 • Boy: 89.MM.
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 34.MM.
42'LK DI T TAKOZU

42'LK DI T BORU TAKOZU

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 42.MM.
48'LK DI T TAKOZ

48'LK DI T TAKOZU

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 48.MM.
60'LIK DI T TAKOZU

60'LIK DI BORU T TAKOZU

RN NCELE
 • Paket : 500
 • Boy: 60.MM.
76'LIK DI TAKOZ T

76'LIK T BORU TAKOZU

RN NCELE
 • Paket : 500
 • Boy: 76.MM.
89'LUK DI T TAKOZU

89'LUK DI T TAKOZU

RN NCELE
 • Paket : 500
 • Boy: 89.MM.
15X15 plastik takozDZ

15X15 PROFL TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 15MMX15MM
20X20 PLASTK TAKOZ (TIRTIKLI)

20X20 PALSTK TAKOZ (TIRTIKLI)

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 20MMX20MM
40X40 PLASTK TAKOZ (TIRTIKLI)

40X40 PLASTK PROFL TAKOZU (TIRTIKLI)

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 40MMX40MM
40X40 PLASTK TAKOZ

40X40 PLASTK PROFL TAKOZU

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 40MMX40MM
50X50 PLASTK TAKOZ

50X50 PLASTK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 500
 • Boy: 50MMX50MM
60X60 PLASTK TAKOZ

60X60 PLASTK TAKOZ,

RN NCELE
 • Paket : 500
 • Boy: 60MMX60MM
20X20 DI PLASTK TAKOZ

PLASTK 20X20 DI TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 20MMX20MM
30X30 DI PLASTK TAKOZ

PLASTK 30X30 DI TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 30MMX30MM
25X25 DI PLASTK TAKOZ

PLASTK 25X25 DI TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 25MMX25MM
40X40 DI PLASTK TAKOZ

PLASTK 40X40 DI TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 40MMX40MM
50X50 DI PLASTK TAKOZ

PLASTK 50X50 DI TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 50MMX50MM
10X20 DI PLASTK TAKOZ

PLASTK 10X20 DI TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 10MMX20MM
20X30 DI TAKOZ

PLASTK 20X30 DI TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 20MMX30MM
13'LK PLASTK TAKOZ

PLASTK 13'LK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 13.MM.
15'LK PLASTK TAKOZ

PLASTK 15'LK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 15MM
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 16.MM.
16'LIK TAKOZ (TIRTIKLI)

16 PLASTK TAKOZ (TIRTIKLI)

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 16.MM.
19'LUK TIPA

19'LUK PLASTK TIPA

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 19.MM.
19'LUK TAKOZ (TIRTIKLI)

19'LUK PLASTK TAKOZ (TIRTIKLI)

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 19.MM.
21'LK TAKOZ N

21'LK PLASTK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 21.MM.
21'LK TAKOZ (TIRTIKLI)

21 LK PLASTK TAKOZ ( TIRTIKLI )

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 21.MM.
21'LK TIPA

21'LK PLASTK TIPA

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 21.MM.
21'LK TIPA BEYAZ

21'LK TIPA BEYAZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 21.MM.
25'LK TAKOZ N

25'LK PLASTK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 25.MM.
25'LK TAKOZ (TIRTIKLI)

25'LK PLASTK TAKOZ (TIRTIKLI)

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 25.MM.
25'LK TAKOZ N (BEYAZ)

25 LK ALT TAKOZ (BEYAZ)

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 25.MM.
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 25.MM.
25'LK TAKOZ BEYAZ

25LK PLASTK TAKOZ BEYAZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 25.MM.
25'LK TIPA BEYAZ

25LK PLASTK TIPA BEYAZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 25.MM.
25'LK TIPA

25'LK PLASTK TIPA

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 25.MM.
28'LK TAKOZ (TIRTIKLI)

28 LK TAKOZ (TIRTIKLI)

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 28.MM.
32'LK TAKOZ

32 LK TAKOZ (NORMAL)

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 32.MM.
32'LK TIPA (METAL)

32LK METAL TIPA

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 32.MM.
32'LK TAKOZ (TIRTIKLI)

32'LK PLASTK TAKOZ (TIRTIKLI)

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 32.MM.
38'LK TAKOZ

38'LK PLASTK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 38MM.
38'LK TAKOZ (TIRTIKLI)

38'LK PLASTK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 38MM.
40'LIK TAKOZ

40'LIK PLASTK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 40MM.
42'LK TAKOZ

42'LK PLASTK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 42.MM.
42'LK TAKOZ (TIRTIKLI)

42'LK PLASTK TAKOZ (TIRTIKLI)

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 42.MM.
48'LK TAKOZ

48'LK PLASTK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 48.MM.
51'LK TAKOZ

51'LK PLASTK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 51.MM.
60'LIK TAKOZ

60'LIK PLASTK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 60.MM.
13'LIK MANTAR TAKOZ

13'LK PLASTK MANTAR TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 13.MM.
16'LIK MANTAR TAKOZ

16'LIK PLASTK MANTAR TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 16.MM.
20X20 PLASTK TAKOZ

20X20 PLASTK PROFL TAKOZU

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 20MMX20MM
25X25 PLASTK TAKOZ

25X25 PLASTK PROFL TAKOZU

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 25MMX25MM
25X25 PLASTK TAKOZ TIRTIKLI

25X25 PLASTK TAKOZ (TIRTIKLI)

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 25MMX25MM
30X30 PLASTK TAKOZ

30X30 PROFL TAKOZU

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 30MMX30MM
30X30 PLASTK TAKOZ (TIRTIKLI)

30X30 PLASTK TAKOZ TIRTIKLI

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 30MMX30MM
32'LK MASA TAKOZU

32'LK MASA TAKOZU

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 32.MM.
32'LK MASA TAKOZU(BEYAZ)

32'LK MASA TAKOZU (BEYAZ)

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 32.MM.
15X25 TAKOZ

15X25 PLASTK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 15MMX25MM
20X30 TAKOZ N

20X30. PLASTK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 20MMX30MM
20X30 TAKOZ (TIRTIKLI)

20X30 TAKOZ TIRTIKLI

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 20MMX30MM
20X40 TAKOZ N

20X40 PLASTK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 20MMX40MM
20X40 TAKOZ TIRTIKLI

20X40 PLASTK TAKOZ TIRTIKLI

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 20MMX40MM
20X60 TAKOZ

20X60 PLASTK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 20MMX60MM
25X40 TAKOZ

25X40 PLASTK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 25MMX40MM
30X40 TAKOZ

30x40 PLASTK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 30MMX40MM
30x50 TAKOZ (TIRTIKLI)

30X50 PLASTK TAKOZ (TIRTIKLI)

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 30MMX50MM
30X60 TAKOZ

30X60 PLASTK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 30MMX60MM
30X70 TAKOZ

30X70 PLASTK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 30MMX70MM
40X60 TAKOZ

40X60 PLASTK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 40MMX60MM
40X80 TAKOZ

40X80 PLASTK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.
 • Boy: 40MMX80MM
Plastik U Tapa 10-11-12-13.MM

10-11-12-13.MM U TAPA, paket.1.000.adet

RN NCELE
 • Paket : 1.000.ADET
 • Boy: 10mm-11mm-12mm-13mm
ezlong Takozu U tapa 16-19-21-25'lik

16-19-21-25'lik ezlong (hilal) pakat.1.000.adet

RN NCELE
 • Paket : 1.000.adet
 • Boy: 16mm-19mm-21mm-25mm
U Tapa 21'lik ezlong (dz taban)

21'lik ezlong (dz taban) paket, 1.000.adet

RN NCELE
 • Paket : 1.000.adet
 • Boy: 21mm
ezlong Takozu U Tapa 25-28-32'lik

25-28-32'lik ezlong takozu (hilal) paket,1.000.adet

RN NCELE
 • Paket : 1.000.adet
 • Boy: 25mm-28mm-32mm
15X30 O..T. OVAL TIRTIKLI

15X30 OVAL TIRTIKLI TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.ADET.
 • Boy: 15X30 MM.
15X30 O OVAL TAKOZ

15X30 OVAL TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.ADET.
 • Boy: 15X30.MM.
15X30 E. OVAL AILI TAKOZ

AILI 15X30MM OVAL TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.ADET.
 • Boy: 15X30.MM.
20X40 ELPS TAKOZ

20X40 ELPS TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.ADET.
 • Boy: 20X40.MM.
20X40 E DI TAKOZ

20X40 ELPS DI TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.ADET.
 • Boy: 20X40.MM.
20X40 O.T. OVAL TIRTIKLI TAKOZ

20X40 O.T. OVAL TIRTIKLI TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.ADET.
 • Boy: 20X40.MM.
20X40 O.. OVAL TAKOZ

20X40 DZ OVAL TAKOZ,

RN NCELE
 • Paket : 1.000.ADET.
 • Boy: 20X40.MM.
25X50 O. OVAL

25X50 OVAL PLASTK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.ADET.
 • Boy: 25X50.MM.
32X50 O. OVAL

32X50 OVAL PLASTK TAKOZ

RN NCELE
 • Paket : 1.000.ADET.
 • Boy: 32X50.MM.